Ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană pentru persoanele defavorizate

ajutoare alimentare

Ajutoare alimentare pentru locuitorii din Sectorului 1. Prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a demarat distribuirea ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană pentru persoanele defavorizate din această zonă administrativă.

Pachetele cu ajutoare alimentare pot fi ridicate personal, în baza actului de identitate, de la centrul de distribuire situat în str. Țintașului nr 27 (lângă stația de metrou Grivița) până în data de 07.05.2021.

Persoanele nedeplasabile pot solicita distribuirea pentru ajutoare alimentare la domiciliu sunând la telefonul: 021/ 223.41.97, Serviciul Prevenire, int.109,124, 257, 258, 106.

Categoriile de persoane care beneficiază de aceste ajutoare alimentare:

  • membrii familiilor şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  • membrii familiilor beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

Primele două categorii de beneficiari pot ridica pachetele personal, în baza actului de identitate, de la centrul de distribuire amintit mai sus.

Pachetele cu alimente neridicate până la data de 07.05.2021 vor fi alocate, în baza unor liste suplimentare, beneficiarilor din a treia categorie după data de 08.05.2021. Distribuirea alimentelor către această categorie de beneficiari va fi realizată de la același centru de distribuire.

Programul Operațional Ajutorarea persoanelor Defavorizate (POAD) este finantat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

Acest program contribuie la consolidarea coeziunii sociale și la reducerea sărăciei extreme prin distribuirea de alimente de bază sub formă de pachete alimentare precum și pachete cu materiale igienico sanitare.

CITEȘTE ȘI » Cât a câștigat Nelu Ploieșteanu cel mai mult la o dedicație: „Ei mi-au dat”

nelu ploiesteanu

Cât a câștigat Nelu Ploieșteanu cel mai mult la o dedicație: „Ei mi-au dat”

Servicii sociale

Servicii sociale de calitate pentru copiii aflați în situații vulnerabile și pentru familiile acestora