Maşini abandonate? Primăria a început ridicarea acestora de pe raza sectorului 3

maşini abandonate

Mașini abandonate în sector? Atenție mare, primăria Sectorului 3 continuă acțiunea de identificare şi ridicare a maşinilor abandonate pe domeniul public.

În ultima lună, reprezentanții Direcției Generale de Poliție Locală au finalizat procedurile de ridicare de pe domeniul public a 17 mașini și depozitarea acestora  în centrul special amenajat. Totodată, au fost identificate peste 100 de alte astfel de maşini abandonate, iar alte 40 de mașini ridicate anterior au intrat în patrimoniul Primăriei Sectorului 3.

Pentru maşini abandonate fără numere de înmatriculare (fără stăpân):

 1. se identifică amplasamentul (zona, adresa poştală, repere) unde se află vehiculul;
 2. se aplică pe caroseria vehiculului o somaţie cu termen de 10 zile, prin care proprietarul/deţinătorul legal este somat să ridice vehiculul de pe domeniul public;
 3. se execută planşe foto la faţa locului (de detaliu şi de ansamblu, prin care să se evidenţieze atât zona, cât şi deficienţele constatate la autoturismul în cauză, dar şi somaţia aplicată pe maşină);
 4. se întocmeşte procesul-verbal de constatare;
 5. la expirarea termenului din somaţia aplicată pe maşină, în situaţia în care proprietarul/deţinătorul legal nu a dat curs somaţiei, se înaintează referat către Cabinet Primar pentru emiterea Dispoziţiei de declarare a vehiculului fără stăpân;
 6. după emiterea dispoziţiei, se procedează la ridicarea vehiculului de pe domeniul public, de către operatorul autorizat însoţit de un echipaj al DGPL Sector 3.

Pentru maşini abandonate abandonate (cu numere de înmatriculare):

 1. se identifică amplasamentul (zona, adresa poştală, repere) unde se află vehiculul;
 2. se aplică pe caroseria vehiculului o somaţie cu termen de 10 zile, prin care proprietarul/deţinătorul legal este somat să ridice vehiculul de pe domeniul public;
 3. se execută planşe foto la faţa locului (de detaliu şi de ansamblu, prin care să se evidenţieze atât zona, cât şi deficienţele constatate la autoturismul în cauză, dar şi somaţia aplicată pe maşină);
 4. se întocmeşte procesul-verbal de constatare, totodată fiind realizată fişa de identificare a proprietarului, prin solicitarea datelor de identificare la Dispeceratul DGPLS3;
 5. la expirarea termenului din somaţia aplicată pe maşină (10 zile), în situaţia în care proprietarul/deţinătorul legal nu a dat curs somaţiei, se întocmeşte referatul cu propunerea emiterii somaţiei de către Cabinet Primar, cu termen de 5 zile de la data primirii, care este transmisă cu aviz de primire prin poştă sau afişată la adresa de domiciliu a proprietarului/deţinătorului legal;
 6. la expirarea termenului de 5 zile, se întocmeşte referat cu propunerea de emitere a Dispoziţiei de Primar, prin care vehiculul este declarat abandonat şi ridicat de pe domeniul public.

Maşini abandonate pe domeniul public. Sunt ridicate în conformitate cu:

 • Legea 421/2002- privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ- teritoriale, modificată şi completată de Legea 309/2006;
 • HG 156/2003- Norme metodologice de aplicare a Legii421/2002;
 • HCLS3 nr.120/2013- privind reglementarea activităţilor de ridicare,
 • transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Sectorului 3;
 • OG 2/2001- regimul juridic al contravenţiilor.

Restituirea celor cu maşini abandonate se face pe bază de proces-verbal de restituire, aprobat de primarul Sectorului 3, dacă proprietarul:

 • face dovada calității de proprietar/deținător legal;
 • achită toate taxele și impozitele prevăzute de lege;
 • achită sumele corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru ridicarea/transportul/depozitarea și paza vehiculului;
 • plata la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări.

În cazul în care nu se solicită restituirea vehiculelor, acestea vor fi valorificate în condițiile legii de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 3.

CITEȘTE ȘI » Criterii transparente în atribuirea locuințelor pentru tinerii de până la 35 de ani

atribuirea locuințelor

Criterii transparente în atribuirea locuințelor pentru tinerii de până la 35 de ani

loc de muncă

Îți cauți un loc de muncă și nu găsești? Oferta educațională în sistemul de învățământ dual în Sectorul 3