Terenurile private neîngrijite, curățate de Primăria Sectorului 1 pe cheltuiala proprietarilor

Primăria Sectorului 1

Primăria Sectorului 1 va face curățenie pe terenurile virane proprietate privată transformate în depozite ilegale de deșeuri care pun în pericol sănătatea publică.

Operațiunile se vor realiza prin colaborări între Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL) a Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public (ADP) Sector 1. Cheltuielile cu lucrările de salubrizare/igienizare/îngrădire a terenurilor vor fi suportate de către proprietarii imobilelor.

Potrivit unui proiect de hotărâre aprobat în ședința de astăzi, 3 august 2021, de către consilierii locali ai Sectorului 1, cu 18 voturi pentru și 9 abțineri, Poliția Locală Sector 1 va avea obligația ca, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii, să constituie o comisie de identificare și inventariere a terenurilor virane neîngrijite din Sectorul 1, în scopul identificării proprietarilor/administratorilor sau deținătorilor acestora.

Este vorba despre terenurile virane neîngrijite care au devenit surse de deșeuri clandestine sau surse de alergie din cauza vegetației care se dezvoltă spontan și pe care le dețin cu titlu instituțiile publice, agenții economici, persoanele juridice și persoanele fizice. DGITL Sector 1 va acorda polițiștilor locali sprijinul necesar în acțiunea de identificare a proprietarilor acestor terenuri.

Sancțiuni de până la 2.000 lei de la Primăria Sectorului 1

Conform legislației în vigoare, proprietarii au obligația să asigure întreținerea, deratizarea, dezinsecția și salubrizarea terenurilor prin tunderea periodică în decursul unui an a vegetației și eliminarea deșeurilor aflate în incintă.

Totodată, aceștia au obligația să asigure curățenia la locurile de depozitare a materialelor de pe terenurile cu construcții nefinalizate și pe căile de acces și să ia măsuri pentru împrejmuirea terenurilor, pentru preîntâmpinarea depozitărilor ilegale de deșeuri municipale din partea unor persoane necunoscute.

După identificarea proprietarilor/administratorilor/deținătorilor terenurilor neîngrijite, Poliția Locală Sector 1 îi va soma ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data somației, să le salubrizeze/igienizeze și eventual să le îngrădească.

Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție, potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București (HCGMB) nr. 121/2010, modificată prin HCGMB nr. 189/2013, și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500-1.500 lei pentru persoanele fizice și între 1.000-2.000 lei pentru persoanele juridice.

Primăria Sectorului 1

Se poate ajunge până la judecată cu Primăria Sectorului 1

În situația neîndeplinirii de către proprietari a obligațiilor legale care le revin, Primăria Sectorului 1, prin Administrația Domeniului Public, va efectua pe cale administrativă, în baza dispoziției primarului Sectorului 1, lucrările de salubrizare/igienizare/îngrădire a terenurilor în cauză. Lucrările se vor efectua în numele și pe cheltuiala persoanelor notificate, iar valoarea lucrărilor realizate va fi recuperată de la acestea.

În toate cazurile în care persoana notificată nu va permite accesul pe terenul supus lucrărilor de salubrizare/îngrădire, în vederea executării acestora, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Primăria Sectorului 1 vor solicita autorizarea instanței judecătorești competente pe calea ordonanței președințiale.

Regulamentul privind procedura de salubrizare, igienizare și împrejmuire a terenurilor virane aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorulului 1 a fost pus anterior în dezbatere publică potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată.

CITEȘTE ȘI » Buletin electronic! Cum arată noul document emis în România, cât costă și cum se poate solicita

buletin electronic

Buletin electronic! Cum arată noul document emis în România, cât costă și cum se poate solicita

Teatrul de Comedie începe stagiunea cu o lună mai devreme

Teatrul de Comedie începe stagiunea cu o lună mai devreme