Ajutor pentru femeile abuzate! Centrul de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei domestice

Ajutor pentru femeile abuzate

Ajutor pentru femeile abuzate! Centrul de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei domestice FORTE – amenajat de Primăria Capitalei, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială Bucureşti, are o capacitate de 100 de persoane, care pot fi cazate în 32 de garsoniere și 4 apartamente cu 2 camere.

Femeile care au nevoie de ajutor pot suna la numărul de telefon 021.9524.

De asemenea, acestea trebuie să ştie că la centrul FORTE pot primi adăpost împreună cu copiii, şi că vor beneficia de hrană, îmbrăcăminte, produse de igienă corporală și supraveghere.

În centru mai sunt 74 de locuri libere, fiind cazate în prezent 10 femei și 16 copii.

O mână de ajutor pentru victimele violenţei domestice

Centrul asigură următoarele servicii sociale: primirea şi găzduirea temporară, cuprinsă între 5 şi 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii până la un an, consilierea psihologică, precum şi consilierea socială a beneficiarilor, locuri de muncă pentru femei și înscrierea la școală/grădiniță a copiilor.

După finalizarea perioadei de locuire în centru, victimelor li se poate pune la dispoziție una dintre cele două locuințe protejate pentru o perioadă de încă un an, pentru a se obișnui cu o viaţă independentă.

De la inaugurare (aprilie 2020) și până în prezent, 201 victime ale violenței domestice (96 persoane adulte și 105 minori), au beneficiat de serviciile sociale oferite de Centrul FORTE.

Primăria Capitalei, prin DGASMB, asigură decontarea costurilor aferente serviciilor privind examinarea victimelor și eliberarea certificatului medico-legal pentru victimele violenței în familie din municipiul București.

despre programul „Ajutor pentru femeile abuzate”

De asemenea, la nivelul Primăriei Capitalei funcţionează și singurul centru dedicat agresorilor familiali din Capitală, unde aceștia își pot îmbunătăți conduita agresivă.

Condiții de înscriere în programul „Ajutor pentru femeile abuzate”

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței Domestice FORTE elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere, care face parte integrantă din regulamentul de organizare şi funcţionare.

În vederea accesării serviciilor sociale în programul „Ajutor pentru femeile abuzate” sunt necesare următoarele documente:

  • Cerere din partea solicitantului;
  • Copii ale actelor de identitate ale solicitantului cât și ale copiilor- copie C.I., certificat de naștere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, deces, dispoziție de tutelă sau curatelă, acolo unde este cazul etc;
  • Certificatul medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW, adeverință că nu suferă de leziuni pulmonare, test SIDA/HIV, examen coproparazitologic, adeverință medicală în care să se precizeze că nu suferă de boli infecto-contagioase;
  • Dovadă că solicitantul este victimă a violenței domestice (ordin de protecție SAU ordin de protecție provizoriu SAU declarația pe propria răspundere).

Admiterea în programul „Ajutor pentru femeile abuzate” nu este condiţionată de prezenţa unui act de identitate sau a actelor de mai sus. În situaţiile în care beneficiarul nu are asupra sa actul de identitate la admitere sau nu deţine un act de identitate, Centrul va efectua demersurile necesare pentru identificarea acestora şi obţinerea unei cărţi de identitate.

CITEȘTE ȘI » Gara de Nord se poate muta! Primarul Sectorului 1 și ministrul Transporturilor au discutat despre asta

Gara de Nord

Gara de Nord se poate muta! Primarul Sectorului 1 și ministrul Transporturilor au discutat despre asta

Sfintele Paști 2021

Sfintele Paști 2021. Lecție de istorie + o colecție filaterică lansată de Romfilateria