Criterii pentru atribuirea locuințelor sociale din Sectorul 1

sociale

Locuințele sociale din Sectorul 1 vor ajunge la persoanele care chiar au nevoie de ele. Consiliul Local a aprobat, în unanimitate, în ședința din 2 iulie 2021, un proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate.

Conform proiectului de hotărâre, cele mai mari punctaje sunt atribuite persoanelor evacuate cu hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă dintr-un imobil retrocedat/sau care locuiesc într-un imobil ce a fost retrocedat de mai mult de 5 ani, persoanelor invalide și bolnavilor cronici, familiilor monoparentale, persoanelor care au o vechime a cererii de atribuire a unei locuințe sociale mai mare de 6 ani, persoanelor care au venituri mai mici decât salariul minim pe economie, tinerilor care provin din instituții de ocrotire etc.

În urma aprobării acestei hotărâri privind criteriile, solicitările persoanelor îndreptățite vor fi analizate și, în funcție de punctajul realizat de fiecare solicitant, acestea vor fi departajate și se va întocmi lista de priorități care se aprobă anual de către Consiliul Local al Sectorului 1 potrivit art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996.

768 de locuințe sociale

Fondul locativ al Primăriei Sectorului 1 este alcătuit din 753 de locuințe sociale și 58 de locuințe pentru tineri. Totodată, prin OUG nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile situate în Municipiul București din administrarea Regiei Autonome Locato în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București au fost transmise spre repartizare și administrare Sectorului 1 al Municipiului București un număr de 15 imobile pentru persoanele evacuate cu destinația de locuințe sociale. Rezultă un total de 768 de locuințe sociale.

Sute de solicitări pentru atribuirea locuințelor sociale din Sectorul 1

0

Pe lista de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 167/2019 figurează un număr de 744 de solicitări pentru locuințe sociale, depuse de persoane/familii aflate în situații locative deosebite, după cum urmează:

 • 268 de dosare la structura de o cameră;
 • 194 de dosare la structura de două camere;
 • 282 de dosare la structura de trei camere,

Unde sunt locuințele sociale?

Locuințele sociale care fac parte din fondul locativ al Sectorului 1 sunt situate în:

 • Prelungirea Ghencea nr. 45, localitatea Bragadiru, jud. Ilfov – au fost atribuite 76 de apartamente achiziționate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;
 • Drumul Binelui nr. 35, Sectorul 4 – au fost atribuite 70 de apartamente achiziționate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;
 • Calea Giulești nr. 337B, Sectorul 6 – au fost atribuite 193 de apartamente achiziționate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;
 • Șoseaua Odăi nr. 3-5, Sectorul 1 – au fost atribuite 414 apartamente construite de către Consiliul Local al Sectorului 1 din fonduri proprii. În urma Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/2015, blocurile de locuințe situate în Șos. Odăi nr. 3-5 au fost transmise în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Cea mai mică locuință socială aflată în proprietatea/administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1 are o suprafață utilă de 30,30 mp, iar cea mai mare locuință socială are suprafața utilă de 142,77 mp.

În ceea ce privește locuințele transmise prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2001, cu modificările și completările ulterioare, acestea sunt situate în următoarele zone:

 • 4 locuințe în imobilul din Str. Alexandru Constantinescu nr. 46-48, Sector 1;
 • 1 locuință în imobilul din Str. Nicolae Iorga nr. 22, Sector 1;
 • 3 locuințe în Bd. Magheru nr. 24, Sector 1;
 • 6 locuințe în imobilul din Str. Ion Mihalache nr. 125, Sector 1;
 • 1 locuință în Str. Edgar Quinet nr. 10, Sector 1.

CITEȘTE ȘI » Conacul Niculescu-Dorobanţu se vinde cu aproape 500.000 de euro

Conacul Niculescu-Dorobanţu

Conacul Niculescu-Dorobanţu se vinde cu aproape 500.000 de euro

Sectorul 6

Sectorul 6, un nou parc! Zona Liniei se va transforma într-o oază de verdeață