Pe locuri, fiți gata, sport! Și curtea școlilor din sectorul 2 își deschid porțile pentru activități sportive

sectorul 2

Este permis accesul gratuit tuturor copiilor şi adulților în curțile școlilor din sectorul 2. Pe terenurile de sport se vor desfăşura numai activităţi cu caracter sportiv. Elevul/copilul cu vârsta sub 10 ani va fi însoţit obligatoriu de un aparţinător (părinţi, bunici, fraţi etc), pentru supravegherea minorului. Aparținătorul răspunde de acţiunile şi faptele minorilor potrivit art. 1372 – 1374 din Codul civil.

Minorul trebuie să aibă asupra sa un număr de telefon mobil al unui părinte/reprezentant legal care, în caz de urgenţă, să poată fi contactat de către agenţii de pază.

În vederea asigurării accesului în curţile şi terenurile de sport în aer liber din sectorul 2 utilizatorii adulţi vor avea asupra lor actul de identitate şi îl vor prezenta agenţilor de pază.

Care este programul de acces în zonele deschise din sectorul 2

Programul va începe la o oră după încheierea orelor de curs, a examenelor, olimpiadelor, concursurilor sau festivităţilor şi numai după programul de învăţământ obligatoriu, din sectorul 2.

În zilele de sâmbătă şi duminică, respectiv în timpul vacanţelor și sărbătorilor legale, programul este de la 08:00 – 20:00, cu excepţia zilelor în care se desfăşoară examene, olimpiade, concursuri, festivităţi sau evenimente pe care le desfăşoară unitatea de învăţământ.

Utilizatorii trebuie să folosească terenurile de sport în curtea şcolii numai pentru a practica sporturi conforme cu amenajările, instalaţiile specifice şi dotările existente.

  • La școlile din sectorul 2 este interzis fumatul, consumul de alcool sau de semințe. În situaţia în care un adult sau minor se află în stare de ebrietate, sub influenţa substanţelor psihotrope, are un comportament care lezează opinia publică sau pătrunde cu ţigări aprinse în incinta unităţii de învăţământ, acesta este invitat să părăsească incinta sau accesul îi este strict interzis.
  • La școlile din sectorul 2 este interzis să se arunce ambalaje, deșeuri și în genere gunoi în alte locuri decât cele special amenajate, precum coșuri de gunoi. În caz contrar, persoana va fi invitată să părăsească incinta de către agentul de pază.

Echipamentul sportiv folosit pentru deplasare (biciclete, role, skateboard, trotinete) nu va putea fi folosit în incinta terenurilor sportive sau unităţii de învăţământ, ci doar depozitat în apropierea locurilor unde utilizatorii îşi desfăşoară activităţile sau în locurile special amenajate pentru a putea fi supravegheate de către proprietari.

Accesul automobilelor, motocicletelor, motoretelor, scuterelor este strict interzis în incinta unităţilor de învăţământ din sectorul 2.

Accesul utilizatorilor la bazele sportive ce formează obiectul prezentei hotărâri se face pe proprie răspundere sau pe răspunderea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor/elevilor.

custom img 0823

Utilizatorii trebuie să părăsească toate spaţiile şi terenurile de sport aparţinând unităţilor de învăţământ la sfârşitul programului de utilizare, sau în cazul în care sunt somaţi în acest sens de agentul de pază, de către reprezentantul unităţii de invăţământ sau de reprezentanţii Poliţiei Locale Sector 2, din cauza nerespectării regulamentului.

Distrugerea dotărilor, echipamentelor, spaţiilor aparţinând terenurilor de sport atrag dupa sine consecinţele prevăzute de reglementări ale legislaţiei în vigoare.

Unde este deschisă curtea școlii pentru sport în sectorul 2

  UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNTADRESA POŞTALĂ
1Şcoala gimnazială nr. 4str. Herta nr. 14A
2Şcoala gimnazială nr. 27str. Maşina de Pâine nr.65
3Şcoala gimnazială nr.  31Bd. Lacul Tei nr.116
4Şcoala gimnazială nr. 32 str. Sportului nr.21
5Şcoala gimnazială nr. 39Şos. Colentina nr.91
6Şcoala gimnazială nr. 41 str. Apostol Nicolae nr.2
7Şcoala gimnazială nr. 46str. Stănescu Gh.nr. 2-18
8Şcoala gimnazială nr. 51str. Herţa nr.1
9Şcoala gimnazială nr. 56Bd. P.Protopopescu nr.109A
10Şcoala gimnazială nr. 66str. Logofăt Dan nr.1
11Şcoala gimnazială nr. 77Şos. Pantelimon 289
12Şcoala gimnazială nr. 85str. Medic Zlătescu nr. 7A
13Şcoala gimnazială nr. 307 str.Luncsoara nr.17
14Şcoala gimnazială „Maria Rosetti”str. G. Garibaldi nr.3
15Şcoala gimnazială „Tudor Arghezi”str. Tudor Arghezi 46-50
16Şcoala gimnazială „Sf. Silvestru”str. Oltarului nr.11
17Şcoala gimnazială „Petre Ghelmez”str. Pescăruşului nr.124
18Şcoala gimnazială „Ferdinand I”B-dul Gării Obor nr.16
19Colegiul Național Scoala Centralastr. Icoanei nr. 3-5
20Col. Nat.Cantemir Vodastr. Viitorului nr.60
21Col. Nat. Mihai  ViteazulB-dul P. Protopopescu nr.62
22Col. Nat. Spiru Haretstr. Italiana nr.17
23Col. Nat. Iulia HasdeuB-dul Ferdinand nr. 91
24Col Nat. Victor Babessos. Fundeni nr. 252-254
25Col.Tehnic E. NicolauBd. Dimitrie Pompeiu nr. 3
26Col.Teh.Dimitrie LeonidaB-dul.Basarabia, nr.47
27Lic Teoretic C.A.Rosettistr.G.Garibaldi nr.11
28Liceul Teoretic Traianstr. Luigi Galvani nr. 20
29Lic. Tr. M. Sadoveanustr. Popa Lazar nr. 8A
30Liceul Teoretic Bilingv  Ita WegmanB-dul Dimitrie Pompeiu nr.3 corp B
31Liceul Tehnologic C-tin. BrancusiB-dul Dimitrie Pompei nr.1
32Liceul Tehnologic  Nikola TeslaPantelimon nr.25

CITEȘTE ȘI » Ion Țiriac, tun imobiliar colosal de 15 milioane de euro! Miliardarul a vândut un teren, pe malul lacului Tei

Ion Țiriac

Ion Țiriac, tun imobiliar colosal de 15 milioane de euro! Miliardarul a vândut un teren, pe malul lacului Tei

Tabere de cartier în Sectorul 6

Tabere de cartier în Sectorul 6! Hai să ne bucurăm de vară