Cetățenii Sectorului 1 pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire

Cetățenii Sectorului 1 pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire

Cetățenii Sectorului 1 pot depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Sector 1, din Bld. Mareşal Averescu nr. 17, corp E, parter, cam. 1, cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece noiembrie 2020-martie 2021.

Conform oficialilor Primăriei, pentru acordarea ajutorului cu energie termică, limita venitului mediu net lunar pe membru de familie este de 786 de lei în cazul familiilor şi 1.082 de lei în cazul persoanei singure. În cazul în care locuința este încălzită cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 750 de lei atât în cazul familiilor, cât şi în cazul persoanei singure.

Informații utile despre acordarea ajutorului de încălzire

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

„Solicitanții ajutorului pentru încălzirea locuinței care vor înregistra cererile/declarațiile pe propria răspundere până la data de 20 a lunii respective vor beneficia începând cu luna depunerii acesteia. Cei care vor depune cererile după data de 20 a lunii respective vor beneficia începând cu luna următoare”

comunicat oficial al Primăriei Sector 1

Cine poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței:

  • familiile sau persoanele singure (persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, care locuiesc singure și care nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoanele cu vârstă cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiesc și se gospodăresc singure și au capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu domiciliul sau, după caz, reședința pe raza Sectorului 1;
  • cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliu sau, după caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române;
  • familiile și persoanele singure care nu au cetățenia română, dacă se află în una din următoarele situații: sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii; sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie şi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii; sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

Citește și » Probleme cu căldura și apa caldă? Nicuşor Dan, anunț important pentru bucureștenii: “Vom avea sute de avarii”

statia de metrou politehnica

Stația de metrou Politehnica și fosilele de 80 de milioane de ani

Cresa "Greierașul"

Creșa „Greierașul” a fost inaugurată în Sectorul 3 de primarul Robert Negoiță